De East West Foundation ondersteunt projecten die de impact van het Nederlandse koloniale verleden op de hedendaagse maatschappij onderzoeken en onder de aandacht brengen. Hiermee wil de stichting een bijdrage leveren aan het vergroten van de betrokkenheid, wederzijds begrip, respect en verbinding tussen mensen in de huidige (Nederlandse) maatschappij.

Meer informatie? Neem contact op of lees het beleidsplan.